Publications

Hjertebank og hjerteklappEn bok om hjertets elektriske system, om flimmer, medisiner, pacemakere, ablasjon mm. Med eksempler og anekdoter fra pasienter og fagfolk. ‘HJERTEBANK OG HJERTEKLAPP – Kunnskap og råd ved arytmier’ er for folk med flimmer eller annen urolig hjerterytme + slekt og venner. Kvalitetssikret avUllevål Universitetssykehus og Statens Legemiddelverk. Boken har stikkordliste og faguttrykk forklares. En praktisk, vakker og rimelig bok! Verdifullt om arytmier … lettlest og velskrevet. J E Otterstad, Tidsskrift for Den norske legeforening 5/11 … boken er sjarmerende, lærerik og interessant. Jeg har allerede anbefalt den … Mona Søndenå, Tidsskrift for allmenn- og samfunnsmedisin 3/11

LIST OF PUBLICATIONS (selection) FOR KARIN KØLTZOW

Abbreviations: TØI= Transportøkonomisk institutt/Institute of Transport Economics, NIBR=Norsk institutt for by- og regionforskning, NBI=Norges Byggforskningsinstitutt, UIO=Universitetet i Oslo.

 

Køltzow, Karin & al: KARIN KØLTZOW Ytringer Malerier Tegninger. Art Book, Selection of Drawings and Paintings. Oslo, JAS forlag 2012. 97 pp. ISBN 978-82998459-2-2. Texts by professor emerita Karin Holter, editor Ingebjørg Nesheim, art historian Brit Westenvik Espinoza. In English and Norwegian.

Køltzow, Karin: HJERTEBANK OG HJERTEKLAPP – Kunnskap og råd ved arytmier. Oslo, JAS forlag, 2010. 124 pp. In Norwegian. Edition no 2, 2011. 134 pp.

Køltzow, Karin: Trompeter og basuner! Om kultur og store byer – et essay. Oslo, EMILIA 2003. ISBN82-7419-078-5. 125 pp. In Norwegian.

Køltzow, Karin: Asfalt eller fioliner? Asphalt or violins? Et essay til debatt. Bærum, EMILIA A/S, 1994. 125 pp. Essay. In Norwegian. Main chapters in English.

Køltzow, Karin: Road Safety Rhetoric versus Road Safety Politics. Accident Analysis & Prevention. Vol. 25, No. 6, pp. 647-657, 1993. Pergamon Press Ltd., U.S.A. Article. In English.

Køltzow, Karin: National Road Safety Politics – A Contradictory and Suppressed Field of Decision Making. I Proceedings of Road Safety and Traffic Environment in Europe, in Gothenburg, Sweden, September 26-28. 1990. Linköping, VTI – Statens väg- och trafikinstitut, 1990. VTI- rapport 365 A. 12 s. Paper. In English.

Køltzow, Karin: Beslutningstakere, holdningsendring og trafikkulykkene. En intervju-undersøkelse. Decision Makers and Their Attitudes towards National Road Safety Politics. Oslo, TØI, 1990. Rapport. ISBN 82-7133-654-l. 141 s + vedleggsdel 97 s. Interview-survey. In Norwegian with extensive summary in English.

Køltzow, Karin: Et godt bomiljø er gull verd! Kapittel i Barn og foreldre, Bind 4: Barn i familien – barn i samfunnet. Oslo, H Aschehoug & Co (W Nygaard), 1989. Samleverk. 27 s. ISBN 82- 03-15606-1. Literature-survey. In Norwegian.

Køltzow, Karin: Forskningsområdet velferdstap ved trafikkulykker – Problemnotat. Oslo, TØI, 1988. Notat 0859. 109 s. Problem Analysis of Lack of Welfare as Consequence of Road Accidents. In Norwegian.

Køltzow, Karin: Er det muligt at bestemme velfærdstabet ved ulykker? Med bilagstittel: Forskningsområdet velferdstap ved trafikkulykker. Lyngby, Denmark, ATV – Akademiet for de tekniske videnskaber, 1988. Nordisk seminar om ulykkesomkostninger, Risikoudvalget, 18.- 20. maj 1988. 56 s. In Norwegian.

Køltzow, Karin: Utgivelse på japansk av “Action-Oriented Information Can Give Local Engagement and Safer Road Environment”. Tokyo, IATSS-International Association of Traffic and Safety Sciences, 1988, 23 s. In Japanese.

Køltzow, Karin: Action-Oriented Information can give Local Engagement and Safer Traffic Environment. In Road User Behaviour: Theory & Research. Assen/Maastricht, van Gorcum, 1988. 7 s. In English.

Køltzow, Karin Berard-Andersen: Det er ikke lett å evaluere! Om rasjonalitet, læring og kvinneperspektivet i evalueringen av et multinasjonalt vegprosjekt i Kenya. Oslo, Pedagogisk institutt, UIO, 1986. 48 s. Maitrising Degree, Part 2. Theory analysis. In Norwegian.

Køltzow, Karin Berard-Andersen: Omsorgsangst! Et begrep som gjør livsverdier synlige – Oslo, Pedagogisk institutt, UIO, 1986. 69 s. Hovedoppgave, Maitrising Degree, Part 1. Theory analysis. In Norwegian.

Køltzow, Karin Berard-Andersen: Mødre vil ha mer trafikksikkerhet! Hvorfor medlemmer i Norges Husmorforbund bruker TØI`s studietilbud “Gjør trafikkmiljøet sikrere!”. Oslo, TØI, 1985. ISBN 82-7133-505-7. Rapport. 77 s. Before-after study with control. In Norwegian. English Summary.

Køltzow, Karin Berard-Andersen: Road Traffic Accidents – A Global Health Problem – Paper delivered to the UN FORUM ’85 of Non-Governmental Organizations in Consultative Status with the United Nations Economic and Social Council, Kenya. Oslo, TØI, 1985. Notat 746. 26 s. Literature survey. In English.

Berard-Andersen, Karin Køltzow: Gjør trafikkmiljøet sikrere! Et opplysnings- og studiehefte om samarbeid rundt 10 viktige tiltak for å gjøre trafikkmiljøet sikrere. Oslo, TØI i samarbeid med Barneombudet og 18 andre institusjoner/departementer, 1985. ISBN 82-7133-479-4. Rapport i serien Bedre Nærmiljøer. 56 s. Literature survey. In Norwegian.

Berard-Andersen, Karin: Promillekjøring og promilletrafikanter – En litteraturstudie. Oslo, TØI, 1984. Rapport. Rev. utgave 1986. 59 s. Literature survey. In Norwegian.

Berard-Andersen, Karin; Carstensen, Gitte; Reima Lehtimäki; Pedersen, Trond O.; Ryhammar, Lars; Rämä, Pirkko: Evalueringsmetoder i forskning om barn och trafikundervisning – en litteraturstudie. Helsingfors, NTR -Nordisk Trafikksikkerhetsråd, 1983. Rapport 33. 114 s.

 Literature survey. In Scandinavian languages.

Assum, Terje og Berard-Andersen, Karin: Holdningspåvirkning som trafikksikkerhetstiltak? Forprosjekt med diskusjon av begreper og forslag til videre arbeid. Oslo, TØI, 1983. Notat nr 664. 47 s. Problem analysis. In Norwegian.

Pedersen, Trond O.; Elvik, Rune; Berard-Andersen, Karin: Trafikksikkerhetshåndbok. Oversikt over virkninger, kostnader og offentlige ansvarsforhold for 73 trafikksikkerhetstiltak. Oslo, TØI, 1982. Håndbok. ISBN 82-7133-394-l. 60 s (494 s). Literature survey. In Norwegian.

 

Karin Bérard-Andersen Køltzow, Karin Bérard-Andersen = Karin Køltzow