Utgivelser

Saftige grønne noteblad – når kull søker musikk

12. november 2019 ble en stor musikkaften med visning av live tegning i Universitetets Aula i Oslo.

Utgangspunktet lå så langt tilbake som i 1829 utenfor vestkysten i Skottland, da Felix Mendelssohn lot seg inspirere av dramatiske Fingal’s Cave på øya Staffa og komponerte sin berømte Hebridene-Ouverture.

Oboist og dirigent François Leleux har gjennom et samarbeid over de siste fem årene latt seg begeistre av Karin Køltzows billedkunst Rhythm in the musical drawing. Inspirert av samarbeidet inviterte Det Norske Kammerorkester Køltzow til å uttrykke konsertens åpningsverk gjennom tegning.

Til Mendelssohns Hebridene Ouvertyre fra 1829 med François Leleux som dirigent og Karin Køltzow med kull og støvsuger(!), fikk en fullsatt Aula bivåne på storskjerm over fondveggen bak orkesteret hvordan Køltzows store 3-delte kulltegning The Hebrides ble til i løpet av ti minutter.

LIST OF PUBLICATIONS (selection) FOR KARIN KØLTZOW

Abbreviations: TØI= Transportøkonomisk institutt/Institute of Transport Economics, NIBR=Norsk institutt for by- og regionforskning, NBI=Norges Byggforskningsinstitutt, UIO=Universitetet i Oslo.

 

Køltzow, Karin: Saftige grønne noteblad – når kull søker musikk. Oslo, JAS forlag, 2019. 180 sider kulltegninger og lyrikk. 500 eksemplarer, nummerert og signert. ISBN 978-82-9984593-9.

Køltzow, Karin & al: Karin Køltzow Ytringer Malerier Tegninger. Art Book, Selection of Drawings and Paintings. Oslo, JAS forlag 2012. 97 pp. ISBN 978-82998459-2-2. Texts by professor emerita Karin Holter, editor Ingebjørg Nesheim, art historian Brit Westenvik Espinoza. In English and Norwegian.

Køltzow, Karin: Hjertebank og hjerteklapp – Kunnskap og råd ved arytmier. Oslo, JAS forlag, 2010. 124 pp. In Norwegian. Edition no 2, 2011. 134 pp.

Køltzow, Karin: Trompeter og basuner! Om kultur og store byer – et essay. Oslo, EMILIA 2003. ISBN82-7419-078-5. 125 pp. In Norwegian.

Køltzow, Karin: Asfalt eller fioliner? Asphalt or violins? Et essay til debatt. Bærum, EMILIA A/S, 1994. 125 pp. Essay. In Norwegian. Main chapters in English.

Køltzow, Karin: Road Safety Rhetoric versus Road Safety Politics. Accident Analysis & Prevention. Vol. 25, No. 6, pp. 647-657, 1993. Pergamon Press Ltd., U.S.A. Article. In English.

Køltzow, Karin: National Road Safety Politics – A Contradictory and Suppressed Field of Decision Making. I Proceedings of Road Safety and Traffic Environment in Europe, in Gothenburg, Sweden, September 26-28. 1990. Linköping, VTI – Statens väg- och trafikinstitut, 1990. VTI- rapport 365 A. 12 s. Paper. In English.

Køltzow, Karin: Beslutningstakere, holdningsendring og trafikkulykkene. En intervju-undersøkelse. Decision Makers and Their Attitudes towards National Road Safety Politics. Oslo, TØI, 1990. Rapport. ISBN 82-7133-654-l. 141 s + vedleggsdel 97 s. Interview-survey. In Norwegian with extensive summary in English.

Køltzow, Karin: Et godt bomiljø er gull verd! Kapittel i Barn og foreldre, Bind 4: Barn i familien – barn i samfunnet. Oslo, H Aschehoug & Co (W Nygaard), 1989. Samleverk. 27 s. ISBN 82- 03-15606-1. Literature-survey. In Norwegian.

Køltzow, Karin: Forskningsområdet velferdstap ved trafikkulykker – Problemnotat. Oslo, TØI, 1988. Notat 0859. 109 s. Problem Analysis of Lack of Welfare as Consequence of Road Accidents. In Norwegian.

Køltzow, Karin: Er det muligt at bestemme velfærdstabet ved ulykker? Med bilagstittel: Forskningsområdet velferdstap ved trafikkulykker. Lyngby, Denmark, ATV – Akademiet for de tekniske videnskaber, 1988. Nordisk seminar om ulykkesomkostninger, Risikoudvalget, 18.- 20. maj 1988. 56 s. In Norwegian.

Køltzow, Karin: Utgivelse på japansk av «Action-Oriented Information Can Give Local Engagement and Safer Road Environment». Tokyo, IATSS-International Association of Traffic and Safety Sciences, 1988, 23 s. In Japanese.

Køltzow, Karin: Action-Oriented Information can give Local Engagement and Safer Traffic Environment. In Road User Behaviour: Theory & Research. Assen/Maastricht, van Gorcum, 1988. 7 s. In English.

Køltzow, Karin Berard-Andersen: Det er ikke lett å evaluere! Om rasjonalitet, læring og kvinneperspektivet i evalueringen av et multinasjonalt vegprosjekt i Kenya. Oslo, Pedagogisk institutt, UIO, 1986. 48 s. Maitrising Degree, Part 2. Theory analysis. In Norwegian.

Køltzow, Karin Berard-Andersen: Omsorgsangst! Et begrep som gjør livsverdier synlige – Oslo, Pedagogisk institutt, UIO, 1986. 69 s. Hovedoppgave, Maitrising Degree, Part 1. Theory analysis. In Norwegian.

Køltzow, Karin Berard-Andersen: Mødre vil ha mer trafikksikkerhet! Hvorfor medlemmer i Norges Husmorforbund bruker TØI`s studietilbud «Gjør trafikkmiljøet sikrere!». Oslo, TØI, 1985. ISBN 82-7133-505-7. Rapport. 77 s. Before-after study with control. In Norwegian. English Summary.

Køltzow, Karin Berard-Andersen: Road Traffic Accidents – A Global Health Problem – Paper delivered to the UN FORUM ’85 of Non-Governmental Organizations in Consultative Status with the United Nations Economic and Social Council, Kenya. Oslo, TØI, 1985. Notat 746. 26 s. Literature survey. In English.

Berard-Andersen, Karin Køltzow: Gjør trafikkmiljøet sikrere! Et opplysnings- og studiehefte om samarbeid rundt 10 viktige tiltak for å gjøre trafikkmiljøet sikrere. Oslo, TØI i samarbeid med Barneombudet og 18 andre institusjoner/departementer, 1985. ISBN 82-7133-479-4. Rapport i serien Bedre Nærmiljøer. 56 s. Literature survey. In Norwegian.

Berard-Andersen, Karin: Promillekjøring og promilletrafikanter – En litteraturstudie. Oslo, TØI, 1984. Rapport. Rev. utgave 1986. 59 s. Literature survey. In Norwegian.

Berard-Andersen, Karin; Carstensen, Gitte; Reima Lehtimäki; Pedersen, Trond O.; Ryhammar, Lars; Rämä, Pirkko: Evalueringsmetoder i forskning om barn och trafikundervisning – en litteraturstudie. Helsingfors, NTR -Nordisk Trafikksikkerhetsråd, 1983. Rapport 33. 114 s.

 Literature survey. In Scandinavian languages.

Assum, Terje og Berard-Andersen, Karin: Holdningspåvirkning som trafikksikkerhetstiltak? Forprosjekt med diskusjon av begreper og forslag til videre arbeid. Oslo, TØI, 1983. Notat nr 664. 47 s. Problem analysis. In Norwegian.

Pedersen, Trond O.; Elvik, Rune; Berard-Andersen, Karin: Trafikksikkerhetshåndbok. Oversikt over virkninger, kostnader og offentlige ansvarsforhold for 73 trafikksikkerhetstiltak. Oslo, TØI, 1982. Håndbok. ISBN 82-7133-394-l. 60 s (494 s). Literature survey. In Norwegian.

 

Karin Bérard-Andersen Køltzow, Karin Bérard-Andersen = Karin Køltzow